I all korthet – Debattartikel på DN Åsikt

Sedan jag började rota i pensionssystemet har jag fastnat på mängden kvinnor i relation till män som blir fattigpensionärer. Det betyder att de får påfyllt på sin pension av något som kallas Garantipension. Jag har inte en politiskt agiterande personlighet i vanliga fall men ibland så blir jag förundrad.

Ju mer jag läste på ju tydligare blev det att den allmänna politiska ståndpunkten och lösningen är att kvinnor ska jobba mer ”bara”, i synnerhet när det gäller barnledigheten. Och eftersom vi lever i ett så jämställt land får politiker det att låta som att de bara är att lämna över ungen till pappan och vandra ut genom dörren.

Detta skulle ge jämställda löner, jämställda livslöner och jämställd pension.
Och ja, det skulle det säkerligen OM det var så världen såg ut.

Världen ser inte ut så tyvärr. Det finns djupt rotade värderingar om vad en mamma har för skyldigheter och en pappa. Hur män och kvinnor förväntas vara och närvara på arbetsmarknaden och vem som föder barn och inte.

Mitt förhoppning är att man skapar system som baserar sig på verkligheten och inte på en önskebild om hur vi alla vill att det ska vara.

Och här är den:
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/hur-lange-ska-kvinnorna-fortsatta-vara-fattigpensionarer/

/Kristina

COMMENTS

Peter Andersson

Hej,
Se intressant debattartikel i SvD i ammanhanget skriven av universitetslektorn Agneta Kruse och nationalekonomen Ann-Charlotte Ståhlberg: http://www.svd.se/kvinnor-ar-inte-missgynnade-i-pensionssystemet. Se också studien ”Part time work in the Nordic region” http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub_deltid1_temanord.pdf som visar att deltidsarbetande inte får speciellt mycket mindre i pension än heltidsarbetande. Detta motsäger mycket av det du påstår i din debattartikel.

  Kristina

  Hej Peter,

  Min artikel handlar om att vi ha ojämställda pensioner i Sverige. Kvinnor som arbetat ett helt liv (som du lyfter fram) hamnar trots detta på fattiggränsen. 52% av dem närmare bestämt.

  Det som lyfts fram som den stora anledningen är föräldraledigheten som kvinnor tar ut i större grad än män. Detta påverkar kvinnors löneutveckling och karriär negativt. Det som påverkar livslönen påverkar också pensionen, det är så systemet fungerar. Det jag gör är att jag lyfter de anledningar som anges som förklaringen till kvinnors låga löner.

  Artikeln i SVD är mycket bra och lyfter fram att deltidsarbetare inte förlorar mycket i relation till heltidsarbetare i kvinnodominerade yrken, men nu är ju jämförelsen mot män. De har flera bra idéer om hur man ska rätta till problemet! Toppen!De är precis som jag uppgivna på avsaknaden av lösningsförslag.

  För mig finns det ingen prestige i hur vi kommer till jämställd pension! Jag vill ha debatt i frågan om HUR vi når målet:
  Jämställda pensioner, eller åtminstone en situation där mer än hälften av kvinnorna kommer över gränsen för garantipension!

  /Kristina

Bosse Andersson

Hej.
Varför skall det ”alltid” handla om att kvinnor tjänar mindre än män….det finns massor med män som jobbar inom samma (dåliga) avtalsområden.
Jag tänker då i första hand på buss och lastbilsförare, poliser, brandmän osv som jobbar enligt ungefär samma usla villkor som kvinnodominerande yrken inom vård och omsorg.
Rimligen behöver vi lyfta lönen och statusen för ALLA i dessa grupper oavsett kön?
Håller dock med om att man behöver kompensera mer för föräldrarlediga (och även långtidssjukskrivna) för att få en större rättvisa i pensionssystemet.

//BOA

  Kristina

  Hej Bosse,

  Det ska inte alltid handla om kvinnor, det handlar inte heller alltid om kvinnor.
  Nu handlade just min debattartikel om kvinnor eftersom över 50% av kvinnorna blir så kallade garantipensionärer. Sammanlagt motsvara kvinnorna 80% av Garantipensionärerna totalt.
  Om dessa kvinnors villkor förbättras kommer ju även de männens villkor förbättras.

  Skriv en debattartikel om männen!

  Bästa hälsningar
  Kristina