Svåra ord

Här samlar jag svåra ord löpande, maila gärna in ord ni undrar över. (Jag ser problematiken i hanteringen men är tyvärr ingen gränssnittsguru…)

A
Allmänna pensionen – Den pension staten sätter av till dig under ditt arbetsliv.
Alecta – Förvaltar alltid den del av din ITP2 pension som inte är valbar (upp till 36 313kr i lön). Utbetalningen är förmånsbestämd.
Avgifter – Kommer i många skepnader (se nedan).
-Fasta (-administrativa): En fast årsavgift. Extra dålig eftersom den är oberoende av storlek på kapital  och även upp och nergång.
-Rörliga (administrativa): Tas ut som en procent av kapitalet i försäkringen, kan vara årsvis, kvartalsvis  eller månadsvis.
-Insättningsavgifter: Vad det låter som, de tar en procentsats av det kapitalet som arbetsgivaren betalar  in, wtf!?
-Förvaltningsavgifter: Den avgift fonderna tar för att förvalta våra pengar. Milsvid skillnad mellan aktivt  förvaltade- och indexfonder. Väldigt välprutade om man köper fonderna i PPM.
Avkastning på kapital
Hur mycket dina pengar ökat eller minskat. Ofta uttryckt i %.

B

C

D

E
Efterlevandepension: En livförsäkring som betalas ut månadsvis i kommunala och statligapensionsavtalen.

F
Familjepension – Om du dör får din fru/man pension hela livet ut. Om du har barn under 20år får de också pension. Ingår per automatik i ITP2 men går att välja bort.
Familjeskydd – Som en livförsäkring som betalas ut månadsvis. avgiften dras av från pengarna som din arbetsgivare betalar in till din pension.
Fonder – Är som en stor säck med pengar som placeras på en specifik marknad eller inom ett visst område, det finns flera olika typer:
– Aktiefond: Alla pengar används till aktier. Kan vara i ett visst område ex; Asien eller småbolag eller…
Räntefond: Alla pengar används till att köpa obligationer (räntepapper) av olika typer. Kan vara kort, lång eller företagsobligationer.
– Blandfond: Pengarna placeras i aktier och obligationer för att sprida riskerna.
– Hedgefond: Pengarna kan placeras i annat än aktier och obligationer. Ex; i optioner eller terminer och andra svårgripbara investeringar.
– Fond i fond: Alla pengarna placeras i fonder, andra än fonden du har köpt. Brukar vara dyrt eftersom både din fond och de fonder den placerar i tar avgifter.
– Indexfond: Pengarna placeras i ett index automatiskt (eg. i aktier som är samma som är de som ingår i index). Typ en Sverige fond som köper aktier för att spegla Stockholmsbörsen.
Fondförsäkring – Den typ av tjänstepension där du själv väljer var du vill ha pengarna, i vilken typ av fonder.
Fribrev Det är vad en pension som är slutbetald (av din arbetsgivare) kallas av försäkringsbranschen. Det händer när du byter jobb. När du går i pension betalas pengarna ut som vanligt.
Förmånsbestämd – Om du har en förmånsbestämd pension (ex; inom ITP2 och PA03) så är du garanterad en viss utbetalning i relation till din lön vid pension.

G

H

I
IPS – Individuella pensionssparandet som gått i graven. Insatta pengar är förstås insatta och försvinner inte men incitamentet att sätta in pengar på IPS-kontot försvann när skatteavdraget försvann.
ISK – Ett konto där du kan ha aktier och fonder. Shablonbeskattas på beloppet som finns insatt (sker automatiskt).
ITP1 – Tjänstepensionsavtal, privatanställda tjänstemäns (födda 1979-), premiebestämd.
ITP2 – Tjänstepensionsavtal, privatanställda tjänstemäns (födda 1978 och tidigare), förmånsbestämd.
ITPK – 2% av lönen sätts av för tjänstemän inom ITP2

J

K
Kapital – Dina pengar, de du vill ska växa…
Kapitalförsäkring – Ingen försäkring i verklig mening utan ett konto där du kan förvara dina aktier och fonder. Lämpar sig bättre än ISK för utländska aktier. Sparandet shablonbeskattas automatiskt. Akta dig för avgifter! Det finns avgiftsfria Kapitalförsäkringar.
KAP-KL – Det kommunala pensionsavtalet, premiebestämt, insättning en gång per år.
Kåpan – Förvaltar den förutbestämda ålderspensionen och den kompletterande pensionen inom PA03 (jmf ITPK). Det går att välja Kåpan för den individuella delen också. (17kr/år och 0,07%)

L

M

N

O

P
PA03 Det statliga pensionsavtalet, premie och förmånsbestämt, insättning månadsvis.
Pensionspyramiden – En populär modell för att visa hur de olika delarna av din pension passar ihop och bidrar till den samlade pensionen. Den stora stabila grunden utgörs av Almänna pensionen, delen i mitten av din tjänstepension och den lilla toppen av privat sparande. (Jag håller inte med, läs här.)
Pensionsunderlag: Den del av din lön som ger dig pension, ex; allmänna pensionen räknas bara lön upp till 37 063kr/mån (2016).
PPM Den delen av din allmänna pension som du måste placera i fonder, 2,5% av din lön upp till månadslån ca 37 063kr (2016).
Premie De pengar som arbetsgivaren betalar in i till din pensionsförsäkring.
Premiebestämd: Du får en viss % av lönen avsatt till ditt tjänstepensionssparande. Pensionsutbetalningen är inte bestämd.

Q

R

S
Slutbetald När försäkringen stängs för ytterligare insättningar i samband med byte av arbetsgivare. I vissa försäkringar slutar de fasta avgifterna samtidigt, vilket är att föredra (läs att kräva!).

T
Traditionell försäkring- Den typ av tjänstepension där du blir garanterad en viss avkastning per år. Dina pengar placeras tillsammans med massor av andras pengar i bland annat Obligationer, Aktier och Fastigheter.
TGL: Tjänstegrupplivsförsäkring. En livförsäkring som ingår i alla kollektivavtalade tjänstepensioner.

U
Undantag – Det som är regel i Pensionsträsket.

V

W

X

Y

Z

Å
Återbetalningsskydd – Din man/fru får den pensions du sparat ihop när du dör. Utan återbetalningsskydd får alla andra utan återbetalningsskydd dela på dina pengar.

Ä

Ö