Frågor om pension!

Här finns frågorna som är omöjliga att hitta svar på! Är du en av dem som kan svara? Toppen, shoot som vi säger! Är du som jag och har någon fråga som är obesvarad, kommentera nedan!

Fråga 1: Varför äger arbetsgivaren och inte arbetstagaren pensionsförsäkringarna och varför måste vi ha flera?

Och ja, jag vet att arbetsgivaren betalar in premien och att det alltid har varit så. Ur mitt perspektiv som arbetstagare får jag orimligt många försäkringar som är svåra att slå ihop och den som gynnas av detta är….. Pensionsbolagen!

Fråga 2: Varför är det inte fri flytträtt på alla pensionsförsäkringar och rätt att slå ihop, oavsett kollektivavtal eller inte?

Fråga 3: Hur stor del av kapitalet är rimligt av pensionsbolagen att ta betalt och för vad? Är verkligen 14% på ett år ok?