Friplan, Tryggplan, PA03, ITP 2 – Flest pensioner vinner inte!

Fyra försäkringar, alla i Länsförsäkringar, det är vad jag har.
Ni förstår, jag har alltså aktivt arbetat för att alla tjänstepensionspengar ska hamna i samma bolag. Jag trodde att de hamnade i samma försäkring: ”the make Kristina a rich woman fund”. (Läs: Lärdom 1).

Sedan är det förstås sorgebarnet, SEB Tryggliv-försäkringen, som jag trodde blivit uppäten av väl tilltagna avgifter. Löser ut ett digipass för att kunna logga in och titta på tågkraschen: trots försäkringens väldigt goda avkastning har den inte lyckats slå deras aggressiva avgifter (obs! de är inte bara SEB som arbetar så). Nåväl, den visade sig kanske ha tre år till att ge.

Nämen, jag har varit statligt anställd, PA03, säger en liten röst. Se där en försäkring på AMF pension (mycket kärlek till er för, i sammanhanget, låga avgifter!).
Kåpan var ett namn som poppade upp i huvudet, så jag googlade, loggade in på SPV och tadaaa, ytterligare två försäkringar, en Kåpan och en SPV.

Just det, och en hos Alecta från tiden som ITP2are.

Då ska vi se:
3 Friplan Fondförsäkringar LF
1 ITP2 Fondförsäkring LF
1 ITP2 Alectaförsäkring
1 PA03 Fondförsäkring AMF
1 PA03(?)Traditionell försäkring Kåpan
1 PA03 SPV (undrar vad det är)
1 Tryggplan Fondförsäkring SEB Tryggliv

Summa: 9 ljuvliga små avgiftsätande försäkringar.

Ps. Är man intelligent, vilket jag inte var, loggar man in på www.minpension.se, där finns allt… ds.

Hur många har ni?