Avgifter – vissa är mer elakartade

oktober 24, 2015Avgifter, Tjänstepension, , Standard

avgift00-24

Varför bry sig om alla avgifterna tänker ni? I sak har ni ju rätt, det är ingen idé att vara bitter över redan spillda avgifter, så är det ju. Jag vill veta vart pengarna tar vägen, vissa försäkringar har minskat i värde trots positiv utveckling i fonderna (är det ok?). Dessutom är mina försäkringar slutbetalda, dvs. inga nya betalningar=inget jobb för försäkringsbolagen.

Nu blickar jag framåt, vad kan jag göra åt de här kostnaderna? Bara för att förklara problemet med de fasta kostnaderna, låt säga att vi har tre försäkringar på sammanlagt 100kr med fast avgift och rörlig kapitalavgift:
F1:50kr  F2:40kr  F3:10kr och alla har en rörlig avgift: 1%  fast avgift: 2kr

Vad händer på ett år?
Jo så här blir det: (50kr-0,5kr-2kr)+(40kr-0,4kr-2kr)+(10-0,1kr-2kr)=93kronor

Tänk om alla pengarna var i en försäkring:

100kr-1kr-2kr=97kr

Tänk drömscenariot, ingen fast avgift:

100kr-1kr=99kr
Eller ännu bättre, inga avgifter (men det har jag ju lärt mig att så funkar det ju inte…)

Redan för tre år sedan frågade jag min försäkringsmäklare om det gick att slå ihop försäkringarna inom ett och samma bolag och fick svaret att det var så klart omöjligt. När jag återupptog kontakten visade det sig att jag kan slå ihop mina ”Länsförsäkringar”, inte alla fyra men väl tre. En av de tre har ingen fast avgift men dit går det ju förstås inte att flytta kapitalet från de andra (nä, det skulle ju jag tjäna för mycket på –my precious…). Jag får slå ihop dem till en med fast avgift (bättre än två) och den blir ju utsmetad på fler kronor.