I all korthet: Flexpensionen och Almega

april 1, 2016Allmänt, Pensionsdebatten, Tjänstepension Standard

Igår träffade jag Almega, arbetsgivarorganisationen för tjänstesektorn.

De och Unionen har skilda åsikter när de kommer till Flexpensionen. Almega vill inte öronmärka 0,5% ökning av fasta kostnader till alla löntagare och Unionen vill ju som bekant att alla i tjänstesektorn likt dem i industrin skall få 0,5% extra pensionsavsättning.

Från början lät det som att Almega kunde tänka sig att låta alla löntagare välja om de ville ha sina 0,5% som pension eller lön. Så är det alltså inte! De vill inte gå in och öka den fasta kostnadsdelen för arbetsgivarna utan vill att individuell lönesättning skall fortsätta gälla.

Dessutom lyfte de fram att lönekostnaden är tjänsteföretagens absolut största kostnad mot industrin där den är en bråkdel. Med andra ord, olika branscher agerar under olika villkor och då behövs flexibilitet i lönestrukturen.
Unionen tycker förstås att alla medlemmar skall ha rätt till samma avsättningar i pension, det är ju fackets uppgift att verka i medlemmarnas intresse.

Så, det är strandat som man säger.
Att träffa någon av parterna i en strandad förhandling är inte den bästa tidpunkten för öppna och förtroliga samtal direkt.

Det är inte utan nyfikenhet jag väntar på den rafflande fortsättningen!

/Kristina

Ps. Hur vet man att tjänstemän faktiskt strejkar i dagens uppkopplade samhälle? Ds