Jämställda pensioner? Nope! – Kunskapsseminarium

IMAG3887Igår presenterades en 350 sidor lång granskning av om pensionerna är jämställda. Jag har sammanställt lite punkter och får be att återkomma med åsikter i ämnet.

Att Pensionssystemet är rättvist är alla överens om, pensionen baseras på intjäning i arbetslivet med några undantag för tiden när du har små barn och till viss del vid studier. Problemet är att arbetslivet som är den underliggande faktorn inte är jämställt.
Det ojämställda arbetslivet smittar helt enkelt pensionen. Och på totalen så förvärrar dessutom inkomstgapet den disponibla inkomsten efter pension.

Detta är bara en litet referat. Får återkomma med mina stora åsikter (några har ju förstås smugit sig in…)

Intressanta fakta:

Inkomstgapet är oförändrat sedan 1995. Riente har hänt, samma lika gap.

Mellan förvärvsarbetande kvinnor och män är inkomsgapet 15%, pensionsgapet är 30%.

30% av inkomstgapet kan förklaras av deltidsarbete. (Alltså ca 5% av ovan 15%)

Att vara kvinna verkar generellt sätt vara en dålig grej. En ”medellön-kvinna” måste jobba 39 år heltid utan avbrott för att komma upp över gränsen för garantipension med bostadstillägget.
Inträdet på arbetsmarknaden är 29 år så kvinnor måste rent hypotetiskt jobba till 68 år. Och när man tänker på att det vanligaste kvinnliga yrket är undersköterska så förstår man att det inte är pensionsnivån som motiverar till arbete…

Att jobba deltid och att föda barn är inte en superväg till en pension som går att leva på.
Ur ett pensionsperspektiv, drabbar deltiden kvinnor med lön över 37 000kr värst. På belopp över 37 000 är det 30% i total pensionsavsättning mot 23% under.
Men deltid minskar med ökad utbildningsgrad, högutbildade erbjuds nämligen heltidsarbete i större utsträckning.

Mellan förvärvsarbetande kvinnor och män är det 15% i lönegap i Sverige men i pensionen blir det 30% eftersom män generellt tjänar mer än kvinnor och kommer över den berömda brytpunkten 37 063kr (7,5 inkomstbasbelopp).
Den totala pensionsavsättningen blir 48,5% mellan 37 063kr och 39 880kr (8,07 inkomstbasbelopp), över den gränsen är det 30%.

Störst är pensionsgapet i början av pension när männen plockar ut sina tjänstepensioner på kort tid. Fem år. Sedan minskar det ju äldre alla blir och tjänstepensionerna tynar bort.
Lärdom: Planera era uttag.

Att ge bort PPM ger i genomsnitt 900kr extra pension i månaden till den som är mottagare. Genomsnitts ålder på givare 55 år, mottagare 53år. Kom igen nu!

Barnrätterna/Barnåren fyller ut den allmänna pensionen i fyra år efter första barnets födelse. Obs, tjänstepensionen har andra regler. Kollektivavtalen ger ofta tjänstepensionsavsättning under en del av föräldraledigheten.

Garantipensionen räknas upp med inflationen har fått en försämrad köpkraft mot annan pension.

Änkepensionens borttagande (till den som förlorat sin partner) har haft större negativ pensionseffekt för kvinnor än ökning av förvärvsarbete har haft.

Här finns hela ”Jämställda Pensioner”!

/Kristina