I all korthet – Kollektivavtal och pension

december 7, 2015Allmänt, Tjänstepension Standard

I Sverige omfattas ca 90% av arbetstagarna av kollektivavtal. Detta betyder att 90% av arbetstagarna inte kan välja fritt var de vill ha sin tjänstepension.
Jag hade ingen aning om omfattningen för någon månad sedan när jag började blogga. Jag trodde helt enkelt att man kunde flytta vart man ville (så länge man betalade flyttavgiften). Så är det inte och jag inte ensam om att vara dåligt påläst.

Fördelen:
De kollektivavtalade pensionerna är generellt sett billigare än de icke-kollektivavtalade. Facken kan ju garantera mycket större inbetalningar till försäkringarna än vad enskilda arbetsgivare kan.
Pensionsavsättningarna är ofta större inom än utom kollektivavtalen (för samma jobb det vill säga).

Nackdelar:
Du har inte fri flytträtt! Du kan välja de bolag som ingår i ditt avtalsområde (de riktiga lågprisalternativen är inte valbara).

Om man går in på konsumenternas kan man se vilka bolag man kan välja i respektive avtalsområde. Och när du väljer kolla avgifterna!

/Kristina